Against Malaria Foundation

Against Malaria Foundation (AMF) działa na rzecz zapobiegania zachorowaniom na malarię poprzez dystrybucję siatkowych moskitier nasączonymi środkami owadobójczymi, wśród osób o niskich dochodach. Organizacja systematycznie monitoruje swoje działania poprzez przeprowadzanie ankiet i gromadzenie danych dotyczących wskaźników zachorowań.

Strona internetowa

Jaki problem rozwiązuje Against Malaria Foundation?

Malaria rocznie zabija około 600 000 ludzi, z czego większość stanowią dzieci poniżej piątego roku życia. AMF szacuje, że zanim pojawiły się moskitiery przeciwmalaryczne liczba osób które umierały w wyniku zachorowania na malarię wynosiła 1.2 miliona. GiveWell potwierdza, że interwencje związane z moskitierami przeciwpasożytniczymi mają "wyjątkowo silny" dowód na pozytywny wpływ na zmniejszenie zachorowań.

Walka z malarią przynosi korzyści zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne. AMF szacuje, że "każdy milion dolarów wydanych na skuteczne zwalczanie malarii poprawia PKB Afryki o 12 milionów dolarów."

Jakie działania podejmuje Against Malaria Foundation?

AMF działa na rzecz zapobiegania malarii w krajach o niskich dochodach. Opisuje swoje działania w następujący sposób: "Finansujemy dostarczanie moskitierów antymalarycznych na łóżka, zwłaszcza długotrwałych moskitierów impregnowanych insektycydami (LLINs), i współpracujemy z partnerami ds. dystrybucji, aby zagwarantować ich właściwe wykorzystanie. Śledzimy i publikujemy raporty na temat wykorzystania siatek i ich wpływu na wskaźniki zachorowalności na malarię." Trzy główne zasady przyświecające AMF w ich działaniu to efektywność, przejrzystość i demonstrowanie wpływu.

Konkretnie, AMF:

Dlaczego rekomendujemy Against Malaria Foundation?

Fundacja Against Malaria Foundation (AMF) znalazła się wśród naszych polecanych organizacji charytatywnych ze względu na dogłębną analizę przeprowadzoną przez GiveWell, która wykazała jej koszt efektywność.

AMF spełnia nasze kryteria, aby być jednym z naszych najlepiej ocenianych, ponieważ jedna z naszych zaufanych organizacji oceniających, GiveWell, przeprowadziła obszerną ocenę podkreślając jego efektywność kosztową. (Instytucje ewaluujące, z których analiz korzystamy, to eksperci w dziedzinie darowizn charytatywnych, którzy skupiają się na impakcie. Ich badania mają na celu znalezienie najlepszych organizacji charytatywnych. Dzięki temu, możemy mieć większą pewność, że Twoje darowizny zrobią więcej dobra.)

AMF jest także jedną z najlepiej ocenianych organizacji charytatywnych według oceny GiveWell od 2011 roku. GiveWell szacuje, że koszt zakupu i dystrybucji jednej siatki do gospodarstwa domowego wynosi około 5 dolarów, co czyni AMF szczególnie efektywnym pod względem kosztów. Każda rozdystrybuowana siatka chroni średnio dwie osoby przed malarią przez około dwa lata, a 100% darowizn przeznaczane jest na zakup siatek.

W Więcej Dobra skupiamy się na efektywności działalności organizacji, co uwzględnia znacznie więcej niż tylko koszty administracyjne organizacji.

Dlaczego warto dokonywać darowizn za pośrednictwem platformy Więcej Dobra? Korzystając z platformy Więcej Dobra do przekazywanie środków na wsparcie finansowe dostępnych fundacji, możesz skorzystać z możliwości odliczenia ich od podatku w Polsce. Dodatkowo, platforma nie pobiera opłat ani od darczyńców, ani od wymienionych organizacji charytatywnych. Więcej Dobra utrzymuje się z niezależnych środków finansowych, co pozwala nam realizować naszą misję polegającą na promowaniu przekazywania darowizn w sposób skrupulatnie oparty na dowodach, aby przynosiły one jak najwięcej dobra.