Clean Air Task Force

Clean Air Task Force to organizacja non-profit, która zajmuje się działaniem na rzecz promocji skutecznych środków zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz innowacji w zaniedbanych technologiach niskoemisyjnych.

Strona internetowa

Jaki problem rozwiązuje Clean Air Task Force?

Clean Air Task Force pracuje nad zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw kopalnych oraz nad rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych, dbając jednocześnie o to, by ludzie w rozwijających się gospodarkach mieli dostęp do wystarczającej ilości energii, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Jakie działania podejmuje Clean Air Task Force?

CATF koncentruje się na czterech kluczowych obszarach zmian, które mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla:

Zmiana narracji. CATF pracuje nad zmianą narracji na temat zmiany klimatu, aby podkreślić skalę problemu i konieczność pilnych działań. Organizacja prowadzi kampanie edukacyjne i aktywistyczne, aby zwiększyć świadomość na temat zmiany klimatu i jej wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Zmiana technologiczna. CATF wspiera rozwój i wdrażanie czystych technologii wytwarzania energii, takich jak energia odnawialna, energia jądrowa i technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Organizacja pracuje z rządami, przedsiębiorstwami i inwestorami w celu promowania tych technologii i ich komercjalizacji.

Zmiana modeli biznesowych. CATF pracuje nad zmianą modeli biznesowych w sektorze energetycznym, aby umożliwić szybsze i bardziej opłacalne wdrożenie czystych technologii. Organizacja wspiera rozwój modułowych, możliwych do wyprodukowania rozwiązań energetycznych, które można szybko wdrożyć w dowolnym miejscu.

Zmiany w prawodawstwie. CATF pracuje z rządami na całym świecie w celu wprowadzenia polityk wspierających rozwój i wdrażanie czystych technologii. Organizacja wspiera wprowadzenie takich rozwiązań jak: ustalanie cen emisji dwutlenku węgla, poprawa efektywności energetycznej, rozwój infrastruktury transportu publicznego, promowanie pojazdów elektrycznych.

Dotychczas ich działania koncentrowały się przede wszystkim na polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Ostatnio jednak Clean Air Task Force rozszerzyła zasięg swojej aktywności, włączając do obszaru swoich działań Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę Północną.

Dlaczego rekomendujemy Clean Air Task Force?

Clean Air Task Force spełnia nasze kryteria, aby być jedną z naszych najlepiej ocenianych organizacji charytatywnych, ponieważ została zarekomendowana przez niezależną instytucję oceniającą efektywności organizacji charytatywnych w tym obszarze - Founders Pledge.

Founders Pledge w swoim raporcie nt. klimatu rekomenduje The Clean Air Task Force ponieważ organizacja ta:

  • Łączy w sobie wysokiej klasy badania dotyczące polityki klimatycznej z udowodnioną efektywnością w realizowaniu znaczących zmian politycznych przy ograniczonym budżecie.
  • Posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu zmian politycznych poprzez prowadzenie licznych kampanii
  • Skupia się na promowaniu innowacji w niedocenianych technologiach niskoemisyjnych, które stanowią kluczowy priorytet w działaniach na rzecz klimatu.
  • Dysponuje silnym zespołem składającym się z badaczy polityki, ekspertów technologicznych oraz aktywistów politycznych.

W Więcej Dobra skupiamy się na efektywności działalności organizacji, co uwzględnia znacznie więcej niż tylko koszty administracyjne organizacji.

Dlaczego warto dokonywać darowizn za pośrednictwem platformy Więcej Dobra? Korzystając z platformy Więcej Dobra do przekazywanie środków na wsparcie finansowe dostępnych fundacji, możesz skorzystać z możliwości odliczenia ich od podatku w Polsce. Dodatkowo, platforma nie pobiera opłat ani od darczyńców, ani od wymienionych organizacji charytatywnych. Więcej Dobra utrzymuje się z niezależnych środków finansowych, co pozwala nam realizować naszą misję polegającą na promowaniu przekazywania darowizn w sposób skrupulatnie oparty na dowodach, aby przynosiły one jak najwięcej dobra.