Faunalytics

Faunalytics prowadzi największą bazę danych badań w dziedzinie rzecznictwa praw zwierząt, współpracuje z organizacjami rzeczników praw zwierząt nad projektami mającymi na celu zwiększenie ich wpływu oraz przeprowadza własne badania w tym obszarze.

Strona internetowa

Jaki problem rozwiązuje Faunalytics?

Ruchowi na rzecz zwierząt generalnie brakuje badań, które mogłyby pomóc w ukierunkowaniu podejmowanych działań, ponadto wiele organizacji charytatywnych nie korzysta z tych, które są dostępne.

Faunalytics szczególnie koncentruje się na zwierzętach hodowlanych. Każdego roku na całym świecie zabija się ponad 100 miliardów zwierząt hodowlanych, z których większość jest hodowana w gospodarstwach przemysłowych.

Jakie działania podejmuje Faunalytics?

Faunalytics działa na rzecz wzmocnienia rzecznictwa na rzecz zwierząt poprzez dostęp do badań, analiz, strategii i komunikatów, które maksymalizują ich skuteczność w ograniczaniu cierpienia zwierząt.

Faunalytics wypełnia tę lukę badawczą poprzez:

Dlaczego rekomendujemy Faunalytics?

Faunalytics spełnia nasze kryteria, by być jedną z najlepiej ocenianych organizacji charytatywnych, ponieważ jedna z naszych zaufanych organizacji ewaluujących, Animal Charity Evaluators, przeprowadziła obszerną ocenę podkreślając jej efektywność kosztową. (Nasi zaufani ewaluatorzy to eksperci w dziedzinie darowizn charytatywnych, którzy koncentrują się na wpływie - ich badania nad najlepszymi organizacjami charytatywnymi oznaczają, że Twoje darowizny mogą przynieść jak najwięcej korzyści.)

Animal Charity Evaluators stwierdził: "Programy Faunalytics wspierają działania ruchów na rzecz zwierząt poprzez badanie skutecznych strategii rzeczniczych, obszarów problemowych i taktyk, a także poprzez dostarczanie rzecznikom wyselekcjonowanej bazy danych z podsumowaniami badań akademickich. Wierzymy, że raporty Faunalytics mogą wpływać na priorytety, informować o wdrażanych interwencjach oraz budować tę dziedzinę."

W Więcej Dobra skupiamy się na efektywności działalności organizacji, co uwzględnia znacznie więcej niż tylko koszty administracyjne organizacji.

Dlaczego warto dokonywać darowizn za pośrednictwem platformy Więcej Dobra? Korzystając z platformy Więcej Dobra do przekazywanie środków na wsparcie finansowe dostępnych fundacji, możesz skorzystać z możliwości odliczenia ich od podatku w Polsce. Dodatkowo, platforma nie pobiera opłat ani od darczyńców, ani od wymienionych organizacji charytatywnych. Więcej Dobra utrzymuje się z niezależnych środków finansowych, co pozwala nam realizować naszą misję polegającą na promowaniu przekazywania darowizn w sposób skrupulatnie oparty na dowodach, aby przynosiły one jak najwięcej dobra.