Malaria Consortium

Program Malaria Consortium ds. zapobiegania malarii w sezonie deszczowym polega na dystrybucji profilaktycznych leków przeciwmalarycznych wśród dzieci, w okresie największego przenoszenia się malarii.

Strona internetowa

Jaki problem rozwiązuje Malaria Consortium?

Malaria zabija rocznie około 600 000 ludzi, z czego większość stanowią dzieci poniżej piątego roku życia. Malaria Consortium informuje, że malaria, której można zapobiegać i leczyć, stanowi zagrożenie dla 3,2 miliarda ludzi na całym świecie.

Jakie działania podejmuje Malaria Consortium?

Jakie działania podejmuje Malaria Consortium? Misją Malaria Consortium jest "poprawa życia w Afryce i Azji poprzez trwałe, oparte na dowodach programy zwalczania wybranych chorób i promowanie zdrowia matki i dziecka".

Malaria Consortium zwalcza malarię i inne choroby poprzez różne strategie i programy. Program SMC do zwalczania malarii w sezonie deszczowym polega na dystrybucji leków przeciwmalarycznych profilaktycznych dla małych dzieci w okresach największego przenoszenia malarii.

Poprzez swój program SMC, Malaria Consortium:

  • Dostarcza leki przeciwmalaryczne (zazwyczaj poprzez chodzenie od drzwi do drzwi) dzieciom w obszarach zagrożonych w okresach szczególnie wysokich wskaźników przenoszenia malarii. W 2022 roku Malaria Consortium dostarczyła leczenie SMC dla 24 milionów dzieci w siedmiu krajach.
  • Współpracuje z rządami i narodowymi programami przeciwmalarycznymi, wykorzystując istniejącą strukturę opieki zdrowotnej.
  • Przeprowadza programy pilotażowe i badania w celu oceny wykonalności i impaktu skalowania obecnych działań i ekspansji działaności w nowych krajach.
  • Monitoruje i ewaluuje swoje istniejące programy, aby zagwarantować pozytywny impakt i zidentyfikować obszary do doskonalenia. Malaria Consortium przeprowadza badania, aby określić, jak skutecznie programy docierają do docelowej populacji. Badania te wykazały wysokie wskaźniki dotarcia.
  • Współpracuje z różnymi organizacjami, instytucjami i agencjami, aby lobbować, pozyskiwać fundusze oraz dzielić się badaniami i wiedzą związaną z zapobieganiem malarii. Jest liderem SMC Alliance i przewodniczy jego grupie badawczej.
  • Promuje programy SMC (Seasonal Malaria Chemoprevention).
Malaria Consortium projects

Dlaczego rekomendujemy program SMC Malaria Consortium?

Program SMC Malaria Consortium został poddany ocenie niezależnej instytucji ewaluujące programy charytatywne - GiveWell - która przeprowadziła obszerną analizę wykazującą jego kosztefektywność.(Instytucje ewaluujące, z których analiz korzystamy, to eksperci w dziedzinie darowizn charytatywnych, którzy skupiają się na impakcie. Ich badania mają na celu znalezienie najlepszych organizacji charytatywnych. Dzięki temu, możemy mieć większą pewność, że Twoje darowizny zrobią więcej dobra.)

GiveWell szacuje, że koszt ochrony jednego dziecka przed malarią w ramach tego programu wynosi około 28zł (7 dolarów) - 6.64zł za jedno zwykle czteromiesięczne leczenie. Malaria Consortium jest jedną z czołowych organizacji charytatywnych według oceny GiveWell od 2016 roku.

W Więcej Dobra skupiamy się na efektywności działalności organizacji, co uwzględnia znacznie więcej niż tylko koszty administracyjne organizacji.

Dlaczego warto dokonywać darowizn za pośrednictwem platformy Więcej Dobra? Korzystając z platformy Więcej Dobra do przekazywanie środków na wsparcie finansowe dostępnych fundacji, możesz skorzystać z możliwości odliczenia ich od podatku w Polsce. Dodatkowo, platforma nie pobiera opłat ani od darczyńców, ani od wymienionych organizacji charytatywnych. Więcej Dobra utrzymuje się z niezależnych środków finansowych, co pozwala nam realizować naszą misję polegającą na promowaniu przekazywania darowizn w sposób skrupulatnie oparty na dowodach, aby przynosiły one jak najwięcej dobra.