New Incentives

New Incentives organizuje program warunkowych transferów gotówkowych, który ma na celu motywowanie opiekunów do szczepienia ich niemowląt w wiejskich rejonach Nigerii. Działanie to pomaga przezwyciężyć takie bariery, jak koszty dojazdu do placówek medycznych czy utratę dochodów związanych z koniecznością czasowego opuszczenia miejsca pracy w celu zaszczepienia dziecka.

Strona internetowa

Jaki problem rozwiązuje New Incentives?

New Incentives koncentruje swoje działania w Nigerii, kraj ten bowiem ma drugi najwyższy na świecie wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia. Dzieci urodzone w Nigerii mają niemalże dwadzieścia razy mniejsze szanse na przeżycie do piątego roku życia w porównaniu do dzieci urodzonych w Polsce. Około 40% zgonów wśród dzieci do piątego roku życia w Nigerii przypisuje się chorobom, którym można zapobiegać przez szczepienia.

Jakie działania podejmuje New Incentives?

New Incentives wierzy, że "żadne dziecko nie powinno umierać z powodu choroby, której można zapobiec" i że "niewielkie zachęty finansowe to sprawdzony, oszczędny sposób zwiększenia wskaźników szczepień i ratowania życia."

W tym celu New Incentives:

  • Wypłaca niewielkie środki finansowe opiekunom na obszarach wiejskich w Nigerii za każdą z sześciu rutynowych wizyt szczepiennych, pod warunkiem, że niemowlęta otrzymają szczepienia BCG przeciwko gruźlicy, PENTA przeciwko serii chorób takich jak błonica, tężec, krztusiec, zapalenie wątroby typu B i Haemophilus influenzae typu b, PCV przeciwko chorobom pneumokokowym oraz MCV przeciwko odrze. Choć te szczepienia stanowią minimalny wymóg do uzyskania finansowego wsparcia, organizacja zachęca do pełnego wykorzystania planu rutynowych szczepień. Łączna wartość wypłacanych zachęt wynosi 5 000 nairów, czyli około 26zł.
  • Współpracuje z lokalnymi rządami stanowymi w stanach Zamfara, Katsina, Jigawa, Sokoto, Bauchi i Gombe.
  • Przeprowadza działania informacyjne na temat korzyści ze szczepień.
  • Wspomaga proces dostarczania szczepionek, zapewniając, że kliniki mają odpowiednie zapasy. Organizacja aktywnie identyfikuje i rozwiązuje wyzwania związane z dostawami szczepionek na poziomie lokalnym, regionalnym oraz stanowym, co gwarantuje, że programy szczepień mogą być przeprowadzane bez zakłóceń.
  • Śledzi i analizuje wpływ swoich programów.

New Incentives, założony w 2011 roku, rozpoczął swój program warunkowych transferów gotówkowych w 2017 roku. Do grudnia 2022 roku organizacja zgłosiła, że przekazała ponad 3,5 miliona transferów gotówkowych po potwierdzeniu wykonania szczepień, docierając tym samym do ponad 1 miliona niemowląt.

Dlaczego rekomendujemy New Incentives?

New Incentives spełnia nasze kryteria, aby być jedną z najlepiej ocenianych organizacji charytatywnych, ponieważ jedna z naszych zaufanych organizacji ewaluujących, GiveWell, przeprowadziła obszerną ocenę podkreślając jego efektywność kosztową. (Instytucje ewaluujące, z których analiz korzystamy, to eksperci w dziedzinie darowizn charytatywnych, którzy skupiają się na impakcie. Ich badania mają na celu znalezienie najlepszych organizacji charytatywnych. Dzięki temu, możemy mieć większą pewność, że Twoje darowizny zrobią więcej dobra.)

GiveWell potwierdził, że istnieją silne dowody na to, że program New Incentives skutecznie zwiększa wskaźniki szczepień. Szczepienia te efektywnie zapobiegają chorobom, które są ich celem. Wnioski te są poparte wynikami randomizowanego badania kontrolowanego, które wykazało istotny pozytywny wpływ programu. New Incentives raportuje, że dzięki programowi udział w pełni zaszczepionych niemowląt w wieku od 12 do 16 miesięcy wzrósł dwukrotnie – z około jednej czwartej do nieco ponad połowy wszystkich niemowląt.

New Incentives jest czołowym programem charytatywnym według oceny GiveWell od listopada 2020 roku i od 2014 roku kilkukrotnie otrzymywał granty od Open Philanthropy.

W Więcej Dobra skupiamy się na efektywności działalności organizacji, co uwzględnia znacznie więcej niż tylko koszty administracyjne organizacji.

Dlaczego warto dokonywać darowizn za pośrednictwem platformy Więcej Dobra? Korzystając z platformy Więcej Dobra do przekazywanie środków na wsparcie finansowe dostępnych fundacji, możesz skorzystać z możliwości odliczenia ich od podatku w Polsce. Dodatkowo, platforma nie pobiera opłat ani od darczyńców, ani od wymienionych organizacji charytatywnych. Więcej Dobra utrzymuje się z niezależnych środków finansowych, co pozwala nam realizować naszą misję polegającą na promowaniu przekazywania darowizn w sposób skrupulatnie oparty na dowodach, aby przynosiły one jak najwięcej dobra.