Strong Minds

StrongMinds zwiększa dostępność skutecznego leczenie depresji w Afryce Subsaharyjskiej, wykorzystując istniejącą infrastrukturę rządową oraz organizacje pozarządowe, aby dostarczać sprawdzone metody terapeutyczne do pacjentów.

Strona internetowa

Jaki problem rozwiązuje StrongMinds?

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na całym świecieokoło 280 milionów ludzi cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych. Dla afrykańskich kobiet, które doświadczają tego około 1,5 raza częściej niż mężczyźni, depresja jest wiodącą przyczyną niepełnosprawności. Jednak z powodu braku inwestycji w opiekę zdrowia psychicznego, około 85% osób w krajach o niskich dochodach nie ma dostępu do leczenia.

Jakie działania podejmuje StrongMinds?

StrongMinds zapewnia darmową terapię grupową dla kobiet i nastolatek o niskich dochodach w Afryce Subsaharyjskiej. Zwiększa zasięg swoich działań za pomocą terapii prowadzonej przez osoby szkolone, które same doświadczyły depresji (tzw. terapia rówieśnicza), a także teleterapię, edukację publiczną oraz partnerstwa z innymi podmiotami, co pozwala na leczenie dziesiątek tysięcy osób rocznie.

Osoby, które zakończą terapię w ramach programu StrongMinds, odnotowują klinicznie znaczące zmniejszenie symptomów depresyjnych. Ponad 80% pacjentów jest wolnych od depresji po zakończeniu terapii. Wyniki te utrzymują się przy pomiarze po sześciu miesięcach od odbycia terapii.

Kiedy kobieta wychodzi z depresji, również jej rodzina zaczyna lepiej funkcjonować. Poprawia się produktywność ekonomiczna, a dzieci częściej jedzą regularne posiłki i chodzą do szkoły.

Kobiety kończące terapię w grupach StrongMinds często pozostają w kontakcie po zakończeniu leczenia. Wiele z nich zgłasza, że mają teraz kogoś, do kogo mogą się zwrócić po wsparcie społeczne i emocjonalne. Są też lepiej przygotowane do rozpoznawania objawów depresji u siebie i innych oraz stosowania narzędzi emocjonalnych, których nauczyło je StrongMinds w celu zapobiegania przyszłym epizodom depresyjnym.

Dlaczego rekomendujemy StrongMings?

StrongMinds spełnia nasze kryteria, aby być jedną z najlepiej ocenianych organizacji charytatywnych, ponieważ została zarekomendowana przez jedna z naszych zaufanych organizacji oceniających - Founders Pledge. Founders Pledge wydał raport dotyczący zdrowia psychicznego, który w 2019 roku wyróżnił działania StrongMinds, i od tamtej pory kontynuuje monitorowanie oraz ocenę ich pracy. (Instytucje ewaluujące, z których analiz korzystamy, to eksperci w dziedzinie darowizn charytatywnych, którzy skupiają się na impakcie. Ich badania mają na celu znalezienie najlepszych organizacji charytatywnych. Dzięki temu, możemy mieć większą pewność, że Twoje darowizny zrobią więcej dobra.)

Happier Lives Institute również opublikował raport dotyczący efektywności kosztowej StrongMinds w publikacjach "Analiza efektywności kosztowej StrongMinds" oraz "Szczęście dla całej rodziny". Dodatkowo, własne badania przeprowadzone przez StrongMinds wykazują pozytywne rezultaty ich programów.

W Więcej Dobra skupiamy się na efektywności działalności organizacji, co uwzględnia znacznie więcej niż tylko koszty administracyjne organizacji.

Dlaczego warto dokonywać darowizn za pośrednictwem platformy Więcej Dobra? Korzystając z platformy Więcej Dobra do przekazywanie środków na wsparcie finansowe dostępnych fundacji, możesz skorzystać z możliwości odliczenia ich od podatku w Polsce. Dodatkowo, platforma nie pobiera opłat ani od darczyńców, ani od wymienionych organizacji charytatywnych. Więcej Dobra utrzymuje się z niezależnych środków finansowych, co pozwala nam realizować naszą misję polegającą na promowaniu przekazywania darowizn w sposób skrupulatnie oparty na dowodach, aby przynosiły one jak najwięcej dobra.