The Humane League

Humane League istnieje po to, by położyć kres wykorzystywaniu zwierząt hodowanych na żywność. Robi to poprzez oddziaływanie na politykę największych firm na świecie, wymagając regulacji prawnych oraz zachęcając innych do podjęcia działań i rezygnacji z jedzenia zwierząt.

Strona internetowa

Jaki problem rozwiązuje The Human League?

Według The Humane League, 94% wszystkich zwierząt hodowanych na mięso trzymane jest na fermach przemysłowych. Oznacza to, że 130 miliardów zwierząt hodowlanych cierpi każdego dnia.

Jakie działania podejmuje The Humane League?

The Humane League pracuje nieustannie, aby zakończyć wykorzystywanie zwierząt hodowanych na mięso poprzez zmiany na poziomie instytucji i jednostek.

Konkretnie, THL:

  • Wywiera nacisk na firmy i korporacje, aby podniosły standardy dobrostanu zwierząt.
  • Prowadzi także działania skierowane do indywidualnych osób mające na celu zmniejszenie konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego.
  • Stosuje partnerskie podejście do obrony praw zwierząt. Szkoli osoby i organizacje, udostępnia zasoby i pracuje nad uczynieniem ruchu na rzecz obrony praw zwierząt bardziej skutecznym.
  • Promuje kampanie korporacyjne na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z organizacją Open Wing Alliance, którą założyła w 2016 r.
  • Mobilizuje aktywistów i studentów do prowadzenia kampanii na rzecz lepszych standardów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Dlaczego rekomendujemy The Human League?

THL spełnia nasze kryteria, by być jedną z najlepiej ocenianych organizacji charytatywnych, ponieważ jedna z naszych zaufanych organizacji ewaluujących, Animal Charity Evaluators, przeprowadziłaobszerną ocenę podkreślającą jej efektywność kosztową. (Nasi zaufani ewaluatorzy to eksperci w dziedzinie darowizn charytatywnych, którzy koncentrują się na wpływie - ich badania nad najlepszymi organizacjami charytatywnymi oznaczają, że Twoje darowizny mogą przynieść jak najwięcej korzyści.)

ACE stwierdził, że:

  • "Kampanie korporacyjne THL oraz praca nad wzmocnieniem ruchu na rzecz obrony praw zwierząt są szczególnie silne."
  • "THL często przejmuje inicjatywę we współpracy z innymi grupami, aby ułatwić wymianę wiedzy na temat ich strategicznego podejścia."
  • "THL wydaje się odgrywać ważną rolę we wzmacnianiu ruchu na rzecz obrony zwierząt poza Stanami Zjednoczonymi poprzez szkolenie i współpracę z innymi organizacjami za pośrednictwem OWA."
  • "Osiągnięcia THL wskazują na jej znaczący sukces, zwłaszcza w zakresie poprawy standardów dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych i wzmocnienia ruchu na rzecz zwierząt."

THL jest jedną z rekomendowanych organizacji przez Animal Charity Evaluators od sierpnia 2012 roku — jedyną organizacją, która jest rekomendowaną organizacją ACE każdego roku od tego czasu.

THL otrzymało także wiele grantów z Animal Welfare Fund (zarządzanego przez EA Funds) oraz od Open Philanthropy.

W Więcej Dobra skupiamy się na efektywności działalności organizacji, co uwzględnia znacznie więcej niż tylko koszty administracyjne organizacji.

Dlaczego warto dokonywać darowizn za pośrednictwem platformy Więcej Dobra? Korzystając z platformy Więcej Dobra do przekazywanie środków na wsparcie finansowe dostępnych fundacji, możesz skorzystać z możliwości odliczenia ich od podatku w Polsce. Dodatkowo, platforma nie pobiera opłat ani od darczyńców, ani od wymienionych organizacji charytatywnych. Więcej Dobra utrzymuje się z niezależnych środków finansowych, co pozwala nam realizować naszą misję polegającą na promowaniu przekazywania darowizn w sposób skrupulatnie oparty na dowodach, aby przynosiły one jak najwięcej dobra.