Dlaczego zapobieganie zmianom klimatu jest ważne?

Według szacunków Banku Światowego, zmiany klimatyczne doprowadzą do ubóstwa nawet 100 milionów ludzi do 2030 r.[] WHO szacuje, że spowodują one około 5 milionów zgonów w latach 2030-2050[]z czego wiekszość będzie dotyczyć najbiedniejszych państw. Aby zapobiec najgorszym konsekwencjom zmian klimatu, emisje gazów cieplarnianych muszą zostać natychmiast drastycznie ograniczone i spaść do zera netto do 2050 roku.

Należy zauważyć, że zmianom klimatu poświęca się znacznie więcej miejsca w debacie publicznej niż pozostałym obszarom, którymi zajmuje się Wiecej Dobra. Obecne wydatki wynoszą ponad 640 miliardów dolarów rocznie. Wydaje się również prawdopodobne, że w miarę pogarszania się zmian klimatu, będzie się im poświęcać jeszcze więcej uwagi, co pozwoli nam zrobić więcej, aby zwalczyć ich najgorsze skutki. Istnieją jednak pewne obszary, które pozostają zaniedbane.

Dołącz do grona darczyńców

Odpowiednio skierowane darowizny mają znacząco większy impakt

Zmiany klimatu wydają się być łatwiejsze do opanowania niż wiele innych globalnych zagrożeń katastroficznych. Wynika to z faktu, że istnieje wyraźna miara naszego sukcesu (ilość emitowanych przez nas gazów cieplarnianych), a także z faktu, że podjętu już wiele działań na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych. Istnieją dzieki temu pewne dowody wskazujące na to, któ®e interwencje działają lepiej, a które gorzej.

Badania przeprowadzone przez Founders Pledge pokazują, że wspieranie organizacji, które skupiają się na oddziaływaniu na system polityczny w celu większej ochrony klimatu, będzie mieć znacznie większy wpływ niż na przykład apele o zmianę zachowań lub bezpośrednie kompensowanie emisji. Według obecnych szacunków, każde przekazane euro redukuje 15-30 razy więcej emisji niż klasyczne środki kompensacji CO2[].

Jak mierzyć efektywność działań na rzecz powstrzymywania zmian klimatu?

W swoich rekomendacjach opieramy się na analizach przeprowadzonych przez Founders Pledge. Jest to organizacja zreszająca przedsiębiorców, która poszukuje i finansuje rozwiązania najbardziej palących problemów na świecie.

W swojej analizie Founders Pledge skupia się na koncepcie "multiplikatorów impaktu", czyli czynnikach, które sprawiają, że dane działanie przynosi znacznie większe korzyści w danym obszarze. Takie multiplikatory impaktu to np. zaniedbanie - czyli to, czy dany sposób działania na rzecz klimatu jest pomijany przez inne organizacje. Founders Pledge dokonało analizy teorii zmiany różnych organizacji i wybrało te, które mają największe szanse na wykorzystanie tych multiplikatorów impaktu.[]